Szukaj na stronie
Szukaj na stronie

Polityka prywatności

W Display PL zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, głównie na temat naszych pracowników, ale także klientów, potencjalnych klientów, dostawców, konsultantów, kandydatów do pracy i innych kontaktów biznesowych.
Podczas przetwarzania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ochronę, nienaruszalność osoby i informacji na jej temat. Pracujemy dokładnie zgodnie z polityką firmy, wytycznymi i zobowiązaniami prawnymi. Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i na bieżąco informujemy o zmianach w przepisach. Państwa zaufanie w zakresie udostępniania nam swoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne i bierzemy odpowiedzialność za zapewnienie ich integralności.
Na naszej stronie chcemy przybliżyć osobom, nie będącym pracownikami wgląd w to, jak my, jako Administrator, przetwarzamy dane osobowe. Chcemy również, aby byli Państwo świadomi swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pracowników odsyłamy do naszej polityki wewnętrznej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Dane osobowe, które przetwarzamy na temat Państwa jako osób niebędących pracownikami, to przede wszystkim dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), które dobrowolnie nam Państwo udostępniają, np. korzystając z formularzy na naszej stronie internetowej, zawierając z nami umowę lub kontaktując się. W przypadku osób ubiegających się o pracę mogą to być również informacje dotyczące Państwa doświadczenia zawodowego (np. CV, list motywacyjny). Gromadzimy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji konkretnego i uprzednio zdefiniowanego celu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów (np. umów z klientami i dostawcami). Powołujemy się również na prawnie uzasadniony interes, gdy przetwarzamy dane osobowe, które są nam udostępniane w ramach rekrutacji, w celach marketingowych lub podczas kontaktu.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?
Upoważniony pracownik Display PL będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w ramach swoich obowiązków. W tym celu, a także w celu kontynuacji współpracy z Państwem, możemy przechowywać dane osobowe w systemach informatycznych dostarczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku korzystamy z umów dotyczących przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani przez prawo i przepisy.

Jakie są Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą?

 • Prawo dostępu = mają Państwo prawo wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na Państwa temat i jak te dane są przetwarzane.
 • Prawo do sprostowania = mają Państwo prawo do aktualizacji/uzupełnienia nieprawidłowych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych = mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są niezbędne do spełnienia wymogów prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych = mają Państwo prawo do ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, np. do określonego celu.
 • Prawo do przenoszenia danych = jeśli mamy umowę, mają Państwo prawo zażądać wyciągu swoich danych osobowych w celu ich dalszego wykorzystania na innych stronach.

W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych zawsze mogą się Państwo z nami skontaktować. Pytania prosimy kierować na adresy: biuro@displaypl.com

RODO

Klauzula kontrahenta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Display PL Sp. z o.o. Sp. K.; 03-310 Warszawa; ul. św. Jacka Odrowąża 15
 2. Kontakt – biur@displaypl.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  – podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
  – partnerzy handlowi,
  – firmy windykacyjne,
  – banki,
  – operatorzy pocztowi,
  – przewoźnicy,
  – innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula kandydata do pracy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Display PL Sp. z o.o. Sp.k., 03-310 Warszawa; ul. św. Jacka Odrowąża 15
 2. Kontakt – biuro@displaypl.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji lub przez okres 3 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
< Wróć do strony głównej