Produkty dedykowane

pr_dedykowane_1

  • LISTWY CENOWE

Na zlecenie naszych klientów mamy możliwość zaprojektowania, przygotowania narzędzi, oraz produkcji dowolnej listwy cenowej.

  • SEPARATORY

Konstruujemy,  i produkujemy separatory na półki sklepowe w wielkościach i kształtach zadanych przez klienta.

Nasze separatory posiadające atest i spełniające  warunki określone w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Dla klientów chcących wyróżnić swoje produkty możemy zabarwić separatory na kilkaset kolorów z palety Phantone ®  zarówno barwiąc w masie , jak i transparentnie.